Noen trekk ved den norske SF-velger

Non-refereed Journal Article

Hellevik, Ottar (1968) Noen trekk ved den norske SF-velger [Some Characteristics of the Norwegian SF (Peoples Party) Voter], Kontrast(10): 2–43.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙