Noen enkle modeller for valg og folkeavstemninger

Non-refereed Journal Article

Gleditsch, Nils Petter; Tord Høivik & Ottar Hellevik (1976) Noen enkle modeller for valg og folkeavstemninger [Some Simple Models for Elections and Referenda], Tidsskrift for Samfunnsforskning 15(3): 233–268.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙